Föreningen

                       


           Styrelsen 2022-23


Ordförande Alf Gillberg Plats 156
Vald t årsm -24 Tel 0701612801
Mail: alfgillberg41@gmail.com


Kassör Göran Falk Plats 200Vald t årsm -23 Tel 0733720130
Mail: goran.b.falk@gmail.com


Webbansvarig Jan Axelsson Plats 149
Vald t årsm -23 Tel 07011703627
Mail: axelsson.jan90@gmail.com


Ledamot Gunilla Johansson Plats 163
Vald t årsm -24 Tel 0765808841


Ledamot Annika Larsson-Lindlöf Plats 123
Vald t årsm -24 Tel 0705177409
Mail: bengtoannika@hotmail.com


Ledamot Ann-Sofie Ström Plats 160
Vald t årsm -23 Tel 0707422576
Mail: annsofie.strom@live.se


Revisor Hanna Olsson Plats 94
Vald t årsm -23 Tel 0706203799

Festkommitté alla valda t årsm -23


Irene Andersson sammankallande Plats 127
Tel 0705363478


Florence Olsson Plats 86, Susanne Eriksson Plats ,Pamilla Bill Plats 156


Eva Ullholm Plats 132


Valberedning, valda t årsm -23


Mikael Larsson Plats 236

 sammankallande
Niklas Lindstrand Plats 223, Göran Andersson Plats 127